Biobränsletransporter

Flisbilarna var under många år åkeriets huvudsysselsättning. Vi körde flis, spån och sågade trävaror från sågverken i inlandet. Tyvärr så har alla sågverk lagts ner ett efter ett så nu finns bara en flisbil kvar. Med den kör vi biobränsle till värmeverket framförallt i Åsele men även till grannkommunerna.

Vi kör biobränsle till traktens fjärrvärmeverk där största mottagaren är Åsele energiverk. Den största kunden vi har är Rebio.