FÖRETAGET

Enerstedts Åkeri AB grundades 1945 av Erling Enerstedt. När Erling gick bort 1967 tog sönerna Lars-Erik och Hans-Egil Enerstedt över verksamheten, och sedan slutet av 1990-talet är också Hans-Egils söner Joakim och Fredrik Enerstedt delägare i företaget.

Enerstedts Åkeri AB har sitt säte på Norrstrand i Åsele, där vi byggde nytt garage och kontor 2003.

De flesta av våra transporter går genom Inlandsfrakt, som vi är delägare i. Några av de kunder vi kör mycket för är Holmen, Sveaskog, Mikael Hanssons Åkeri Lycksele, SCA Norrbränsle, Rebio och NCC.

Genom Inlandsfrakt är vi miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och 14001.

Enerstedts Åkeri AB är medlem i Sveriges Åkeriföretag Norr.

 

Bild föreställande: www.akeri.se